. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Dálkové a distanční studium
logoDálkové a distanční studium

Co je dálková forma studia ?


Při této formě studia student navštěvuje školu 2x týdně (úterý, středa) v odpoledních hodinách.
Dálkovou formou studia lze u nás studovat:
 • 3-letý obor 64-41-L/51 Podnikání
  (pro absolventy učilišť)
 • 4-letý obor 63-41-M/02 Obchodní akademie - IVP*
  (pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)
 • 4-letý obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - IVP*
  (pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)
*V odůvodnitelných případech možnost nástupu do II. ročníku.
Školné činí 12.000,- ročně, splatno ve dvou splátkách (každé pololetí 6000,-, s platností od 1.9.2014).

Pokud máte zájem o dálkové studium, prosím vyplňte  online přihlášku.


Distanční studium


Co je distanční forma studia ?


Tento druh studia je vhodný pro časově vytížené, především dospělé studenty, kteří nemají možnost dojíždět do školy.
Konzultace a zkoušky probíhají cca 3-4x za pololetí a to vždy v sobotu.
Výuka probíhá prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím elektronické komunikace (e-mail apod.).

Distanční formou studia lze u nás studovat:
 • 3-letý obor 64-41-L/51 Podnikání
  (pro absolventy učilišť)
 • 4-letý obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
  (pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)
 • 4-letý obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
  (pro studenty bez středoškolského vzdělání, nebo s neukončenou střední školou)

Školné činí 18.000,- ročně, splatno ve dvou splátkách (každé pololetí 9000,-).


Pokud máte zájem o distanční studium, prosím vyplňte  online přihlášku.

Učební plányFoto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie