. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Profil absolventa oboru Podnikání v oborech wellness a lázeňství

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je  absolvent/absolventka schopen provozovat odborné, organizační, obchodně – podnikatelské a řídící činnosti ve wellness centrech, lázeňských zařízeních, v relaxačních, regeneračních zařízeních a centrech věnující se výživě, zdravému životnímu stylu a sportovnímu vyžití.

Absolvent získá kompetence pro výkon a řízení obchodně podnikatelských činností na úrovni středního managementu, nabude odborné znalosti z oblasti výchovy ke zdraví, výživy, hygieny, somatologie, psychologie, komunikace a dalších.

Absolventi jsou po celou dobu studia připravováni tak, aby schopni získané dovednosti a znalosti využít pro vlastní podnikatelské záměry a další studium v navazujících oborech (například Management v lázeňství, Lázeňství a turismus, Hotelnictví) na Vyšších odborných školách a Vysokých školách.

Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 
Rozpracovaný učební plán


Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné

18

17

14

16

65

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Německý jazyk / Ruský jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Občanská nauka

1

1

-

-

2

Společenská kultura

1

-

-

-

1

Dějepis

1

1

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Základy přírodních věd

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Základní odborné

15

15

20

18

68

Ekonomika

3

3

3

3

12

Účetnictví

3

3

3

3

12

Informatika

3

3

2

2

10

Písemná a elektronická komunikace

2

2

-

-

4

Management v lázeňství

-

-

2

2

4

Somatologie

2

1

1

-

4

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

1

1

-

-

2

Základy epidemiologie a hygieny

1

1

-

-

2

Provoz lázeňských zařízení

-

1

1

1

3

Právo v oboru

-

-

2

1

3

Psychologie a komunikace

-

-

2

1

3

Výživa a výživové trendy

-

-

2

1

3

Praxe

-

-

4 týdny

-

-

Matematický seminář

-

-

1

2

3

Seminář z účetnictví

-

-

1

1

2

Integrovaný ekonomický předmět

-

-

-

1

1


Celkem

33

32

34

34

133

PDF verze ke stažení.


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie