. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Profil absolventa oboru Ekonomika a podnikání - Management obchodního podnikání

Po ukončení studia je absolvent schopen samostatně a se znalostí příslušných technologických procesů zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání. Získá kvalifikaci odborníka v oblasti ekonomiky, účetnictví a marketingu.

Absolvent má předpoklady k tomu, aby prováděl příslušné ekonomické, obchodní a administrativní činnosti se znalostí charakteru a podmínek konkrétního odvětví národního hospodářství, odpovídajícího profilaci vzdělávacího programu uplatnitelné zejména při dalším vzdělávání na VŠ.

Absolvent má odbornost pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti, mohou nastoupit do praxe ve státní správě, v bankovnictví, jako obchodní zástupci, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na ekonomiku a marketing.

Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Rozpracovaný učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné

18

17

14

16

65

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Německý jazyk / Ruský jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Občanská nauka

1

1

-

-

2

Společenská kultura

1

-

-

-

1

Dějepis

1

1

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Základy přírodních věd

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Základní odborné       

13

13

18

19

63

Ekonomika

3

3

3

3

12

Účetnictví

3

3

3

3

12

Informatika

3

3

2

2

10

Písemná a elektronická komunikace

2

2

-

-

4

Manažerské účetnictví

-

-

-

1

1

Management

-

-

2

2

4

Marketing

-

-

2

2

4

Daně

-

-

2

1

3

Právo

-

-

2

1

3

Moderní multimédia

2

2

-

-

4

Praxe

-

-

4 týdny

-

 

Seminář z účetnictví

-

-

1

1

2

Matematický seminář

-

-

1

2

3

Integrovaný ekonomický předmět

-

-

-

1

1

 

Celkem

31

30

32

35

128


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie