. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Profil absolventa oboru Informatika a počítačový design

Absolvent získává znalost v oblastech počítačového designu, tvorby webových stránek a DTP, potřebné pro zájemce o práci v DTP odvětvích, například jako operátor DTP, nebo počítačový grafik. Studenti pracují v nejčastěji používaných grafických programech (Adobe, Corel apod.).

Dále jsou absolventi vyškoleni v základech algoritmizace a programování, pro případné další studium na VŠ v informatických oborech, případně další vzdělávání a praxi jako programátor. V tomto zaměření oboru je také posílena výuka matematiky, takže absolvent získává znalosti, vhodné pro studium matematických oborů na VŠ.

Absolvent získává také ekonomickou odbornost pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti, mohou nastoupit do praxe ve státní správě, v bankovnictví, jako obchodní zástupci apod.

Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 
Rozpracovaný učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Základní všeobecné

18

17

14

16

65

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Německý jazyk / Ruský jazyk

3/3

3/3

3/3

4/4

13

Občanská nauka

1

1

-

-

2

Společenská kultura

1

-

-

-

1

Dějepis

1

1

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Základy přírodních věd

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

8/8

Základní odborné       

13

15

19

19

66

Ekonomika

3

3

3

3

12

Účetnictví

3

3

3

3

12

Informatika

3

3

2

2

10

Písemná a elektronická komunikace

2

2

-

-

4

Internetové aplikace

-

-

2

1

3

Integrovaný ekonomický předmět

-

-

-

1

1

Počítačový design a DTP

-

2

2

2

6

Algoritmy a programování

-

-

1

2

3

Právo

-

-

2

1

3

Moderní multimédia

2

-

-

-

2

Praxe

-

-

4 týdny

-

 

Seminář z informatiky

-

2

2

1

5

Matematický seminář

-

-

1

2

3

Seminář z účetnictví

-

-

1

1

2

 

Celkem

31

32

33

35

131

PDF verze ke stažení


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie