. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Vybrané odborné ( povinné ) předměty

Ekonomika - základní předmět, který slučuje poznatky o finančním trhu, zahraničním obchodě a organizaci podniku jako samostatném subjektu - jakož i jeho vztahy k okolí. Učí studenty "ekonomicky myslet".

Účetnictví - jeden z volitelných maturitních předmětů - poskytne podrobné znalosti o účtování ve firmě (jednoduché a podvojné účetnictví),
odvody daní, vztahy se státním rozpočtem a veškeré finanční vztahy s obchodními partnery, které vznikají při podnikání.

Informační technologie - žáci získávají vědomosti i dovednosti nezbytné k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a komunikací. Cílem předmětu je naučit se pracovat se standardním vybavením počítače. Jeden z volitelných maturitních předmětů. Předmět je posílen seminářem z informační technologie.

 
 


Písemná a elektronická komunikace
- předmět zaměřený na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci vyhotovují různé druhy písemností v normalizované úpravě, stylizují obchodní dopisy, komunikují prostřednictvím elektronické pošty a pracují s webovými stránkami.

Statistika - předmět doplňující a rozšiřující základní statistické a matematické počty - např. úrokové výpočty, mzdové a cenové propočty, indexy cenové a hodnotové atd.

Společenská kultura - studenti se učí základům společenské etikety, cvičí komunikační dovednosti, zvláště zaměřené na obchodní jednání a prezentace. 
 

Právo - cílem je poskytnout studentům ucelený přehled o existujících platných právních normách jako jsou např. občanský a obchodní zákoník.

Manažerské účetnictví - cílem je vypěstovat ve studentech schopnosti manažerského řízení hospodářských subjektů.

Výuka jazyku (německého, ruského a anglického) - probíhá v menších skupinách s ohledem na úroveň znalostí dosažených na základní škole.

 

 


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie