. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Profil školy

V letošním školním roce slaví škola více než 20 let své existence.
Od roku 1994 u nás úspěšně odmaturovalo 98,1 % ze všech přijatých studentů.

Škola byla zřízena jako soukromý subjekt svým zřizovatelem
PaedDr. Josefem Gabrhelem.
Působila od 1. 9. 1994 jako odloučené pracoviště SPOŠ Bílovec
a v důsledku změn školských zákonů z roku 1995 byla osamostatněna pod názvem
Obchodní akademie Stěbořice s.r.o
.

Škola má charakter obchodně-manažersko-podnikatelský.
Poskytuje studentům střední vzdělání s maturitou.

Ve škole se učí podle učebních plánů oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie - pro distanční studium absolventů ZŠ.*
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
- Management obchodního podnikání
- pro denní a distanční studium absolventů ZŠ.*
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
- Informatika a počítačový design
- pro denní studium absolventů ZŠ.
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
- Podnikání v oborech wellness a lázeňství 
- pro denní studium absolventů ZŠ.
63-41-L/51 Podnikání - nádstavbové a distanční studium absolventů 3-letých učebních oborů.

* Možnost studia dle individuálního studijního plánu - viz dálkové studium


Od 1. 11. 2006 má škola nový název - SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE OPAVA s.r.o.

Od 1. 9. 2010 je celá škola umístěna na ulici Šrámkova 1457/4, Opava (budova ZŠ Šrámkova).

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. (dále jen "škola"), se sídlem Šrámkova 4, Opava 5, 747 05 IČO: 25373005 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud škola zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) škole
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Soukromou obchodní akademii Opava s.r.o.:

Mgr. Filip Novák
kontakt.: f.novak@soukroma-oa-opava.cz


Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, více informací na www stránkách sdružení.

 


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie