. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
akce
Ubytování a stipendium

S platností od 1.9.2014 mají studenti denního studia možnost získat prospěchové stipendium

Průměrný prospěch za pololetí do: Čáska
1.0 900,- Kč měsíčně
1.25 700,- Kč měsíčně
1.5 500,- Kč měsíčně

Studenti nesmí být klasifikování známkou horší než 2.
Studenti nesmí mít sníženou známku z chování, či být řešeni za kázeňské přestupky (Důtky TU, ŘŠ apod.).
Výše stipendia je závislá na závěrečné klasifikaci v předchozím pololetí.
Stipendium pro nastupující studenty do 1. ročníku lze také stanovit na základě prospěchu ze ZŠ.

Pro studenty s bydlištěm mimo Opavu zajišťujeme ubytování zdarma !

- na základě písemné žádosti studenta a schválení ředitelem školy

- prokazatelná doba spojení do školy musí být delší než 30 minut

- ubytování v domově mládeže v Opavě


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie