. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 

Úvodní slovo ředitele školy


PaedDr.
Josef Gabrhel,
ředitel školy

Vážení rodiče, vážení žáci základních škol,


opět se přiblížila doba, kdy se podobně jako v minulých letech Vaši starší kamarádi a kamarádky, budete rozhodovat na jakou střední školu se přihlásit, případně jaký učební obor si zvolit.

Když dovolíte, rád bych Vám k tomu sdělil několik slov.
Budete třeba váhat mezi učebním oborem a střední školou. Mohu-li si dovolit doporučit, v každém případě dejte přednost střední škole. Pro Vaši budoucnost má význam dosažení co nejvyššího vzdělání. Nic nedejte na to, že Vám třeba někdo naznačuje, že nejste tzv. studijní typ. To je naprostá hloupost. Rozhodující pro Váš úspěch ve středoškolském studiu je pouze Váš zájem, Vaše snaha, podpora rodičů a pochopitelně škola, kde se Vám budou učitelé citlivě a důsledně věnovat.

Tyto, jak se domnívám, a dlouholetá praxe mi dává za pravdu, nejdůležitější předpoklady Vašeho studijního úspěchu najdete jistě v plné míře pouze a jedině na soukromé střední škole. Doba pokročila a začíná být zřejmé, že v celém skutečně vyspělém a civilizovaném světě jsou za nejperspektivnější a nejflexibilnější pracovníky považováni ti, kteří se vzdělávali, nebo vzdělávají na soukromé škole. Mohl bych uvést celou řadu důvodů proč tomu tak je, ale bylo by to dost dlouhé povídání. Ten rozhodující důvod, který státní vzdělávací instituce u nás zřejmě nikdy nedokáže vzít plně za své, je opravdu individuální přístup ke každému studentu (studentce). Je to proto, že soukromá škola je mimo jiné už podstatou své existence velmi svobodná vzdělávací instituce, která si klade za cíl vychovat sebevědomé a schopné jedince, kteří půjdou ve svém životě vstříc úspěchu. Z výše uvedených důvodů si dovoluji nabídnou Vám možnost studia na naší škole

Možná by pro Vás mohlo být určitým důvodem pro případné odmítnutí studia na soukromé škole nutnost placení školného. Pak ale počítejte s tím, že prakticky každá státní střední škola po Vás (Vašich rodičích) bude chtít v pravidelných intervalech „něco“ platit, co bude naprosto „nezbytné“ a více nebo méně intenzivně žádat sponzorské dary.
Na naší škole zaplatíte školné, zakoupíte si některé učebnice a to je vše. Takže rozvažujte!

Teď asi to nejdůležitější – vhodný obor. Pokud máte v úmyslu studovat po ukončení střední školy lékařství, eventuelně přírodní vědy, pak se samozřejmě ucházejte o studium na gymnáziu.
V případě jiné studijní orientace je správné zvolit střední odbornou školu. V této souvislosti Vás musím varovat před studiem různých typů lycejních oborů. Po jejich absolvování s velkou pravděpodobností nebudete mít znalosti absolventů gymnázia a už vůbec ne absolventů středních odborných škol. Následkem toho budete mít pravděpodobně značné problémy při přijímání do zaměstnání a konec konců i u přijímacího řízení na vysoké školy.

Proto si Vám dovoluji nabídnout studium oboru Obchodní akademie. Je to tradiční značka, která existovala, existuje a bude existovat, o níž si u nás i v zahraničí, což je rovněž důležité, každý udělá představu, co asi umíte a jaké pracovní posty můžete zastávat.
Samozřejmě, pokud se rozhodnete po maturitě pro studium VŠ směru, který si zvolíte budete taktéž dobře připraveni.

57%  našich studentů, kteří absolvovali školu v uplynulém školním roce dále studuje, 
31 %  pracuje v ekonomickém oboru.
ostatní absolventi pracují mimo ekonomický obor, nebo v zahraničíÚspěšnou volbu vhodné školy a studijního oboru Vám přejePaedDr. Josef Gabrhel, - ředitel a zřizovatel školy


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie