. . Soukromá obchodní akademie v Opavě
Informace
Úvodní slovo
Profil školy
Příprava k zaměstnání
Wellness a lázeňství
Informatika a poč. design
Ekonomika a podnikání.
Dálkové, dist. studium
Důležité informace
Přijímací řízení
Odborné předměty
Volitelné předměty
Kontakt
Fotogalerie
Přihláška
Pedagogický sbor
Mimoškolní aktivity
Maturitní zkoušky
Online klasifikace
E-learning
Ubytování a stipendium
Preventivní program
Odkazy
Maturitní otázky
Vše pro maturanty
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Portál vzdělání
Nová maturita
Nabídky práce
Práce v zahraničí
SŠP Klimkovice s.r.o.

 
Vybrané volitelné předměty

Konverzace z cizích jazyků

Cílem předmětu je rozšířit stávající výuku jazyků o nácvik konverzace. Zde si studenti rozšiřují znalosti čtením odborných textů, poslechem originálních nahrávek a rozhovorů v daném cizím jazyce. Zkušenosti získané díky tomuto předmětu studenti využijí jak při maturitní zkoušce, tak v dalším uplatnění, nebo studiu na VŠ.
Předmět vyučuje držitel mezinárodního certifikátu TOEFL.
 
 


Aplikovaná ekonomie
- studenti v rámci sdružení založí skutečně fungující firmu, ve které uplatní získané teoretické znalosti. Začínají s tvorbou podnikové strategie, vedení účetních dokladů a jejich účtováním do peněžního deníku, následuje marketingová strategie a samotný prodej. Hlavním garantem tohoto výukového projektu je americká nadace Junior Achievement. Jeho součástí je také pravidelné setkávání studentů středních škol Severní Moravy, soutěže o nejlepší studentskou firmu a konečné srovnání výsledků celoroční práce všech studentských společností.
Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí pracovat v rodinných firmách. V soutěži studentských firem, která celý projekt uzavírá, dosáhli studenti velmi výrazného úspěchu. V krajském kole, které se konalo v Ostravě, se umístili na 3. místě a postoupili do republikového finále do Prahy. V konkurenci nejlepších dvanácti ( z více než sto dvaceti zúčastněných středoškolských firem) se umístili na 8. místě.


Od 1.9.2011 jsme připravili pro studenty rozšíření nabídky
povinně-volitelných předmětů:


Moderní multimedia

- Základy digitální fotografie
- základy digitálního střihu
- počítačová grafika

Po absolvování tohoto předmětu, získá student znalosti a dovednosti, potřebné pro zpracování moderních multimediálních formátů na počítači. Také získá základy umělecké kompozice pro digiální fotografii a digitální video. Součástí předmětu je i úvod do počítačové grafiky. Znalosti, získané díky tomuto předmětu, významě rozšiřují možnosti uplatnění absolventů v praxi, popřípadě v navazujícím studiu na VŠ. Předmět vyučuje absolvent oboru filmová věda Masarykovy univerzity Brno.

Seminář z výpočetní techniky

Studenti si v předmětu rozšiřují znalosti získané ve výuce výpočetní techniky a zaměřují se na základy algoritmů a programování. Cílem předmětu je mimo jiné příprava studentů na navazující studium informatických oborů na VŠ.
 


Foto - historie školy


Stužkovák 2013


Maturity 2012
stužkovák 2010
Stužkovák 2011
stužkovák 2010
Stužkovák 2010
ples
Ples 2009
stužkovák
Stužkovák 2008

Maturity 2007

Sportovní den

Škola 2007

Návštěva vizážistky

Školní turnaj ve floorbalu

Maturity 2006Další foto
viz. fotogalerie